FOTOALBUM

FOTOALBUM : 20 zdjęć: 15 x 15 :

 • Elegancki album w czarnej twardej okładce
 • Zawiera 10 czarnych kartek z powierzchnią samoklejącą na całej powierzchni z miejscem na wklejenie 20 wybranych zdjęć w formacie 15 x 15.
 • Cena za 1 sztuke 25,50,- netto
 • zamówienie realizujemy telefonicznie
 • Poniżej oferta w pakiecie

Więcej informacji kliknij tutaj

 

FOTOBLOK

OFERTA PAKIETY FOTOBLOK FUJIFILM

Kliknij po ofertę TUTAJ

 

INFORMACJA

Dnia 16.08.2019

Firma, oraz sklep internetowy będzie nieczynny.

Wybieramy się na dłuższy weekend!

Wszystkie zamówienia składane w dniach 14-18 sierpnia realizowane będą od 19 sierpnia.

Pozdrawiamy

Oferta dla fotografów ślubnych

WYPOŻYCZALNIA APARATÓW

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI APARATÓW

 

Wypożyczane aparaty są własnością firmy "Ewapol S.C." zwaną dalej Wypożyczalnią.

Wypożyczenie aparatu następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią a pełnoletnim Wypożyczającym.

 

 1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią, podpisać umowę wypożyczenia aparatu i regulamin co potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem, zaakceptowanie jego treści oraz przyjęcie aparatu sprawnego technicznie.

 2. Wypożyczenie aparatu następuje na podstawie ważnych dokumentów tożsamości ( dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), z którego pracownik wypożyczalni spisze dane potrzebne do wypisania umowy.

 3. Pracownik ma prawo odmówić wypożyczenia aparatu bez podania przyczyny.

 4. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry według cennika

   

  CENNIK:

  1 doba-25zł + kaucja zwrotna 100zł.

  2 doby-50zł

  Każda następna-10zł

  Wypożyczenie aparatu na jeden i więcej dni wiąże się z obowiązkiem oddania go dnia następnego do godziny 11:00. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czsu wynajmu.

   

 5. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.

 6. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z aparatu oraz jego wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem.

 7. Aparaty należy zwrócić w należytej czystości.

 8. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.

 9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (aparatu), według faktury okazanej przez Wypożyczalnię.

 10. W przypadku użyczenia aparatu osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.

 11. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji czy wymiany części w wypożyczonym aparacie. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.

 12. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie aparatu oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami.

 13. W przypadku utraty wypożyczonego aparatu lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości aparatu lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnie.

 14. Aparat oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu aparatu należy poinformować telefonicznie pod numerem telefonu : 606 131 087 lub 32 353 02 58. Jeśli do dwóch godzin od deklarowanego czasu oddania nie uzyskamy żadnych informacji o chęci przedłużenia wypożyczonego sprzętu od Wypożyczającego sprawa kierowana jest na Policję.